Je eigen lijf meten

Hoe goed ken jij je eigen lichaam eigenlijk? Natuurlijk weet je waar je duim zit, je navel en je kleine teen. Maar ken je de verhoudingen ook? Heel veel onderdelen van je lichaam verhouden zich tot elkaar. In dit proefje ga je je eigen lijf meten en ontdek je misschien een paar opvallende zaken.

Nodig:

Stappen:

Pak het meetlint en het werkblad. Per vraag moet je stukjes van jij lijf meten en de afstand in centimeters opschrijven. Kan je het werkblad niet printen? Dan kan je ook de stappen doen die hier staan. Schijf wel goed op wat je aan het meten bent, anders raak je in de war.

Meet de lengte van je hoofd: ___ centimeter.

De lengte van een volwassene is 8 keer de lengte van het hoofd. Je kan dus zeggen dat iemand 8 koppen groot is. Zelf ben jij ___ centimeter lang. Dat is evenveel als ___ koppen.

De afstand tussen je heupen en je voeten is 4 koppen. De afstand tussen jouw heupen en voeten is ___ centimeter of ___ koppen.

De lengte van je hoofd zou hetzelfde moeten zijn als de breedte van je buik. Als je op de hoogte van je navel de breedte van je buik meet, is die dan even breed als je hoofd lang?

De afstand tussen je knieën en het topje van je hoofd is 6 koppen. Bij jouw is die afstand ___ centimeter of ___ koppen.

De breedte van je schouders is 2 koppen. Jouw schouders zijn ___ centimeters breed, of ___ koppen.

De lengte van je voet is gelijk aan de lengte van je hoofd. Jouw voet is ___ centimeter lang en dat is evenveel als ___ koppen.

Je onderarm meet je aan de binnenkant. Vanaf de hoek met je elleboog tot je pols is 1 kop. Bij jouw is dit ___ centimeter en gelijk aan ___ koppen.

De afstand tussen je navel en het topje van je hoofd is 3 koppen. Bij jouw is dat ___ centimeter of ___ koppen.

Als je je arm langs je lijf hangt komt hij tot het midden van je dijbeen. Vanaf je schouder gemeten is dat 4 koppen naar beneden. Bij jouw is die lengte ­­___ centimeter of ___ koppen.

Vragen:

  1. Noem twee delen van je lijf die even lang zijn.
  2. Meet de lengte van je pink en de hoogte van je oor. Wat valt je op?
  3. Je kan nog andere stukken van je lijf meten. Vind je nog meer opvallende dingen?

Meer weten?

Je kan heel veel meten aan je lijf. Je kan bijvoorbeeld ook je botjes tellen. Je hebt ongeveer 208 botten in je lijf. Bij het Universiteits Museum Utrecht hebben ze verschillende skeletten van mensen en dieren. Je kan daar terecht om alle botjes te tellen. Wil je andere dingen van het menselijk lichaam zien? Ga dan een keer naar CORPUS en ga daar op reis door de mens.

8 Shares