SLO kerndoelen

SLO kerndoelen primair onderwijsDe proefjes van Proefjes met Boefjes liggen in lijn met de kerndoelen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. Omdat wij ons richten op de kerndoelen die horen bij het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek bieden de proefjes naast veel plezier ook serieuze ondersteuning in de klas en reguliere uren onderwijs.

Naast lespakketten en onderwijs in lijn met de huidige kerndoelen, kijken we bij Proefjes met Boefjes ook naar de dag van morgen. Daarom volgen we de ontwikkelingen van het Curriculum van de toekomst op de voet en denken we na over de kennis die kinderen over 5, 10 en 20 jaar moeten hebben. Wij denken dat je de kiem voor die kennis niet vroeg genoeg kan leggen.

De kerndoelen
De kerndoelen die de SLO heeft opgeschreven voor het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek zijn onderdeel van de derde generatie kerndoelen en worden sinds het schooljaar 2009/2010 gebruikt. Proefjes met Boefjes heeft proefjes die aansluiten bij:

SLO kerndoelen primair onderwijs

  1. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  2. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
  3. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  4. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
  5. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  6. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
  7. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

Kijk voor alle kerndoelen in het primaire onderwijs in het boekje: Kerndoelen Primair Onderwijs.

0 Shares